Partnerschap met ClimatePartner voor een duurzame toekomst

Boost Group zet een boeiend traject in op weg naar klimaatneutraliteit met een partnerschap met ClimatePartner

Boost Group kondigt een partnerschap aan met ClimatePartner, een internationale leverancier van klimaatoplossingen. Daardoor kunnen we klimaatneutrale producten aanbieden via onze duurzame loyaliteitsprogramma’s.

Alleen door teamwerk kun je mooie dingen voor elkaar krijgen, zoals we alleen succes kunnen hebben met betrokken en betrouwbare partners. Door onze krachten te bundelen met ClimatePartner laat Boost Group zien dat duurzame en verantwoorde zorg voor ons ecosysteem heel belangrijk voor ons is. Deze samenwerking past bij de principes van Boost Group en bij de verwachtingen die we hebben van zakenpartners met wie we langdurige relaties aangaan.

Boost Group draagt met concrete maatregelen bij aan de bestrijding van de klimaatverandering door in loyaliteitsprogramma’s producten met een klimaatneutraal label aan te bieden. Zo compenseren we de uitstoot van broeikasgassen met internationaal gecertificeerde koolstofcompensatieprojecten, die een duurzamere wereld mogelijk maken voor toekomstige generaties.

Duurzaamheid heeft de hoogste prioriteit bij Boost Group

We vinden een verantwoorde benadering van klantloyaliteit erg belangrijk. Ook daarom dragen we bij aan een beter klimaat, wat wereldwijd een van de grootste uitdagingen is.

We nemen maatregelen om de CO2-voetafdruk van onze producten te verkleinen en zijn hier transparant over bij onze stakeholders. Aan de hand van de aanpak van ClimatePartner zet Boost Group de benodigde kwalitatieve stappen: het meten, terugdringen en compenseren van productgerelateerde CO2-uitstoot. Hiermee geven we concreet invulling aan onze duurzame loyaliteitsprogramma’s en kunnen we de Product Carbon Footprint (PCF) kritisch meten en beoordelen. Daarbij houden we rekening met de volledige levenscyclus van de producten die via onze campagnes worden aangeboden. We kijken dus kritisch naar hoe de grondstoffen in onze producten worden geproduceerd, vervoerd, gebruikt en verwijderd.

Met onze samenwerkingen veranderen we de industrie

“We zijn altijd op zoek naar innovaties die passen bij onze visie van toonaangevende duurzame loyaliteit. Partnerschappen spelen een cruciale rol bij de verwezenlijking van deze visie. Bij Boost Group weten we dat dit alleen mogelijk is met betrokken en betrouwbare partners. Samen werken we aan een gemeenschappelijk ‘goed’ doel, zoals omschreven in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Deze vormen het kader waarbinnen Boost Group wil werken aan onze impact op het gebied van samenleving en milieu. Met de ontwikkeling van duurzamere loyaliteitsprogramma’s zal klimaatneutraliteit ook in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze duurzaamheidsstrategie.”Mario Schwegler, CEO, Boost Group.

Gedreven door onze kernwaarden, dragen wij bij aan een duurzame toekomst!