Impressum

Boost Holding AG
Hinterbergstrasse 20
6312 Steinhausen
Zwitserland

Tel:  +41 58 201 99 99
Emailadres: info@boostgroup.ch
Web: www.boostgroup.ch

CEO : Mario Schwegler
Voorzitter van de Raad van Bestuur  : Michael Reinwald

Griffierrechtbank: Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-113.868.646 (link naar het handelsregister )
BTW-nummer: CHE-113.868.646 MWST

Responsible data protection authority Europe: :
Boost Services B.V.
Klompenmaker 2
NL-5253 RH Nieuwkuijk
Tel: +31 114 381 600
E-Mail: dataprivacy@boostgroup.eu

Auteursrechten
Copyright 2020 Boost Holding AG. Alle rechten voorbehouden.  

Alle gegevens (teksten, foto’s, grafieken, ton-, video- en animatiegegevens, alsmede de bijbehorende documentatie) in de online winkel van Boost Holding AG zijn in overeenstemming met de auteursrechtenwetgeving en andere wetgeving. Deze rechtsbescherming strekt zich ook uit tot databanken en soortgelijke voorzieningen. De inhoud mag alleen vrij worden gebruikt voor de beoogde opvraging op internet. De inhoud van deze website mag in geen enkele vorm buiten de grenzen van het auteursrecht worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Boost Holding AG. Sommige delen van de website van Boost Holding AG bevatten ook afbeeldingen waarop auteursrechten van derden rusten. Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op de Boost Holding AG online shop beschermd door het merkenrecht.

Garantie

Alle aanwijzingen bij deze internetpagina’s zijn zorgvuldig verwerkt. We streven ernaar om dit informatieaanbod voortdurend uit te breiden en te actualiseren. Een garantie voor de volledigheid, de juistheid en de laatste actualiteit kan echter niet gegeven worden. Die Boost Holding AG stelt deze informatie, zonder enige vorm van geheimhouding of garantie, in welke vorm dan ook, of ze nu uitdrukkelijk of stilzwijgend is, ter beschikking. Boost Holding AG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, tenzij deze berust op opzet of grove schuld van Boost Holding AG.