Privacy- en cookiebeleid

Bij Boost Group, we zijn serieus over de veiligheid van de gegevens op onze servers en de bescherming van de privacy van onze klanten. Wij maken gebruik van de modernste technische en organisatorische beveiligingscontroles tijdens onze bedrijfsactiviteiten, om onze diensten en producten aan onze klanten te leveren. Wij beschermen uw informatie voortdurend tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, manipulatie en/of vernietiging. Wij passen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toe op de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Privacybeleid

LAST UPDATED: 20 NOVEMBER 2018 

Bij Boost Group, we zijn serieus over de veiligheid van de gegevens op onze servers en de bescherming van de privacy van onze klanten. Wij maken gebruik van de modernste technische en organisatorische beveiligingscontroles  tijdens onze bedrijfsactiviteiten, om onze diensten en producten aan onze klanten te leveren. Wij beschermen uw informatie voortdurend tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde  openbaarmaking, manipulatie en/of vernietiging. Wij passen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toe op de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

Wie we zijn 

De beheerder van uw Persoonsgegevens is:
Boost Services AG
Hinterbergstrasse 20
CH-6312 Steinhausen

(zie verdere contactinformatie onder Contactpersoon, onderaan deze bladzijde) 

Verwijzingen in dit privacybeleid naar “Boost Group”, “wij” of “ons” zijn verwijzingen naar Boost Services AG. Alle andere juridische entiteiten in de Boost Group zijn gegevensverwerkers waarmee Boost Group  intern Persoonsgegevens deelt, om diensten te verlenen aan onze klanten en hun klanten. Tussen de juridische entiteiten zijn overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten. 

Uw gegevens bij Boost Group 

Als klant van Boost Group, gebruikt u, of uw klant gebruikt, een of meer van de volgende diensten: 

 • Shopper Marketing 
 • Collectibles’ Promoties 
 • Loyaliteitsprogramma’s 
 • Boost Banen Boost Nieuwsbrief
 

Zo, Boost verkrijgt uw persoonlijke gegevens onder andere wanneer u een dienst te kopen bij Boost, inschrijven voor de nieuwsbrief, een reactie plaatsen op een forum dat deel uitmaakt van een van de websites van Boost, reageren op een vacature gepubliceerd door Boost, een contactformulier invullen en indienen en wanneer u bijvoorbeeld Boost een e-mail stuurt. Deze Persoonsgegevens kunnen zijn:

 • uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, en/of informatie die wij nodig hebben om u de door u gewenste dienst te leveren of om rechtstreeks contact met u op te nemen;
 • financiële informatie, bijvoorbeeld betalingsgerelateerde informatie;
 • informatie die aan ons wordt verstrekt door of namens u of door ons wordt gegenereerd in de loop van of het verlenen van diensten aan u;
 • informatie die ons wordt verstrekt met het oog op het bijwonen van bijeenkomsten, seminars en evenementen; 
 • informatie in verband met materiaal en mededelingen die wij u elektronisch toesturen, bijvoorbeeld marketingmails; 
 • logboeken met uw bezoeken aan onze website; 
 • alle andere informatie over u die u ons kunt verstrekken. 
 
Wanneer u zich bij ons registreert en ons uw gegevens verstrekt, maken wij u duidelijk wat het doel is van het verzamelen en verwerken van die Persoonsgegevens. Wanneer wij om uw toestemming ( ) vragen, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken.
 

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken (doel)

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens:

 • om met u te communiceren; 
 • om onze diensten aan onze klanten te verlenen en te verbeteren, met inbegrip van Persoonsgegevens van anderen die aan ons zijn verstrekt of door ons zijn verzameld namens onze klanten, administratie- en marketingprocessen ; 
 • om onze relatie met u en met onze klanten te beheren; 
 • om onze website aan te bieden en te verbeteren, met inbegrip van toezicht op en evaluatie van het gebruik ervan; 
 • om onze diensten te promoten, onder meer door het verzenden van waarschuwingen, updates, uitnodigingen voor evenementen, enz; 
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en onze verplichtingen inzake risicobeheer, met inbegrip van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 

U bent in het algemeen niet verplicht om Persoonsgegevens aan ons bekend te maken, tenzij u een contractuele relatie met ons hebt die voorziet in een dergelijke verplichting . Om een  contract te sluiten en uit te voeren, moeten wij echter de Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk zijn voor een dergelijke sluiting en voor de nakoming van de contractuele en daarmee samenhangende verplichtingen, alsmede voor de nakoming van wettelijke verplichtingen. Bovendien is het noodzakelijk om bij het gebruik van een website loggegevens en bepaalde andere gegevens te verwerken. Ook moeten wij in verband met de communicatie tussen u en ons ten minste  de Persoonsgegevens verwerken die u aan ons verstrekt of die wij aan u verstrekken.

Delen met derden

Wij kunnen andere bedrijven opdracht geven taken namens ons uit te voeren en kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw adres, met hen delen. De vertrouwde derde partijen die wij uw Persoonsgegevens zullen delen, zijn onder meer:

 •  logistieke en/of fulfilmentdiensten voor de levering van bestelde producten; 
 • diensten op het gebied van bedrijfsbeheer (bv. boekhouding of vermogensbeheer); 
 • adviesdiensten, bijvoorbeeld diensten van belastingconsulenten, advocaten, managementconsulenten, consulenten op het gebied van de aanwerving en plaatsing van personeel; 
 • IT-diensten, bv. diensten op het gebied van gegevensopslag (hosting), clouddiensten, CRM, verzending van e-mailnieuwsbrieven, gegevensanalyse en -verfijning, enz; 
 • krediet- en antecedentenonderzoek of incassobureaus, bv. als u geïnteresseerd bent om onze klant te worden of als opeisbare vorderingen niet worden betaald. 
 
Met dergelijke bedrijven hebben wij een langetermijnovereenkomst die een gegevensverwerkersovereenkomst omvat, die in overeenstemming is met de gegevensbeschermings- en privacyvereisten die wij zelf naleven  met betrekking tot alle Persoonsgegevens die wij ontvangen en verwerken. Wij verkopen uw gegevens zeker niet aan derden.
 
Voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet en waar nodig, kunnen wij Persoonsgegevens delen met rechtbanken, regelgevende instanties, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties.   Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunnen wij verplicht worden om uw gegevens bekend te maken om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen voordat wij dit doen, tenzij wij  wettelijk beperkt zijn om dit te doen.   Indien wij uw Persoonsgegevens voor een nieuw doel willen gebruiken, buiten dat waarvoor zij oorspronkelijk zijn verstrekt , zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
 

Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland 

Wij hebben het recht om uw Persoonsgegevens over te dragen naar het buitenland, inclusief naar derde bedrijven (aangewezen dienstverleners zoals vermeld in de sectie “Delen met Derden” hierboven) voor zover dit opportuun is voor de Gegevensverwerking beschreven in deze Privacyverklaring. De ontvangers zijn verplicht deze gegevens in dezelfde mate te beschermen als wij dat doen. 
 
De databases van Boost Group bevinden zich op  servers in Zwitserland en Nederland, zowel on-premise als bij een externe housing partner, of op hosting platforms binnen de EU waar Boost IT medewerkers hebben volledige controle over de hardware,  virtuele servers, software en de gegevens. De enige cloud-app die wij gebruiken is onze in de VS gebaseerde tool voor klantenrelatiebeheer (CRM), dat een door de EU goedgekeurd bindend bedrijfsreglement (BCR)  om het opslaan van Persoonsgegevens in de cloud wereldwijd (zie hieronder). 
 

Indien wij gegevens overdragen aan een land waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in Zwitserland, zullen wij er contractueel voor zorgen dat het beschermingsniveau voor Persoonsgegevens gelijkwaardig is aan het niveau dat in Zwitserland geldt. Wij zullen dit waarborgen door middel van een of meer van devolgende maatregelen

 • door EU-modelclausules te sluiten met de aangewezen dienstverleners, cf.
 • https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_de 
 • door ervoor te zorgen dat de aangewezen dienstverleners gecertificeerd zijn volgens de Zwitsers-Amerikaanse of de EU-VS
  Privacyschild (wanneer de ontvanger van de gegevens in de VS is gevestigd of de gegevens daar opslaat), cf.
  https://www.privacyshield.gov/ 
 • via de aangewezen dienstverleners die bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) hanteren die
  erkend zijn door een Europese gegevensbeschermingsautoriteit, cf.
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/bindingcorporate-rules_en Indien u een kopie van deze overeenkomsten wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen met
  op het hieronder vermelde adres. 
 

Gebruik van onze website en e-mails 

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch metadata over uw surfsessie zoals uw browser, het IP-adres van uw computer, uw internet service provider, de site van waaruit u naar onze website bent genavigeerd, de duur van uw bezoek aan onze website en welk type apparaat u gebruikt (bijv. een computer, een smartphone of een tablet) en de respectieve werking  systeem. Wij houden ook bij welke pagina’s u bekijkt tijdens uw bezoek aan . Deze informatie wordt gebruikt om de werking van onze website te verbeteren, voor statistische en systeemadministratieve  doeleinden.
 
Onze websites en online portalen maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die kunnen helpen uw browser te identificeren en die informatie kunnen opslaan voor toekomstige bezoeken, bijv. uw taalvoorkeuren . Boost Group maakt gebruik van cookies om het gebruik te volgen en om uw algemene gebruiker te verbeteren ervaring bij het gebruik van de dienst. 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. die bijhoudt en rapporteert over de manier waarop onze websites worden gebruikt. Google Analytics doet dit door kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, op uw computer of ander apparaat te plaatsen. Cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de websites, de bezochte pagina’s en de tijd die op de websites wordt doorgebracht. Deze  informatie is geaggregeerd en is niet persoonlijk identificeerbaar.
De meeste internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies. U hebt echter altijd de keuze om uw browser zo te configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een indicatie verschijnt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt. 
 
Sommige van onze online diensten kunnen in principe worden gebruikt zonder cookies te accepteren, hoewel individuele functies daarbij beperkt kunnen zijn. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar dit kan beperken uw vermogen om Boost Group de diensten te gebruiken.
Wij kunnen uw naam en e-mailadres(sen) gebruiken om u waarschuwingen, updates, uitnodigingen voor evenementen en andere informatie per e-mail te sturen, maar zullen u eerst om toestemming vragen, tenzij wij uw contactgegevens van van u hebben verkregen in het kader van onze diensten. Als u marketingcommunicatie van ons ontvangt en dit niet langer wenst, kunt u zich op elk moment uitschrijven door de link te volgen die in  deze e-mails is opgenomen. Wij gebruiken Persoonsgegevens om te begrijpen of u onze e-mails leest of op links in onze e-mails klikt. Wij gebruiken social media plugins. Ze worden op onze website weergegeven met het logo van het corresponderende sociale netwerk (zoals de “like”-knop van Facebook). Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk (met uw gebruikersgegevens) wanneer u onze website bezoekt, zal het  desbetreffende netwerk automatisch op de hoogte worden gebracht van uw bezoek aan onze website. De gegevensverwerking in verband met social media plugins valt onder de verantwoordelijkheid van het respectieve social media netwerk, is onderworpen aan hun privacybeleid en valt buiten onze controle. 
 

Loggegevens

Boost Group registreert bepaalde verzoeken en transacties in logbestanden. Deze loggegevens worden gebruikt voor probleemoplossing, statistieken, analyses, kwaliteitsborging en om de veiligheid van het systeem te bewaken, en kunnen met dat doel worden geanalyseerd. Boost Group kan verwerken en delen anonieme statistieken op log gegevens, onder de voorwaarde dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie kan worden afgeleid uit dergelijke statistieken.
 

Gegevensbeveiliging 

Wij hebben passende organisatorische en technische beveiligingscontroles ( ) geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens te voorkomen, en wij handhaven deze controles. Wij zorgen ervoor dat alleen toegang wordt verleend aan medewerkers van Boost Group indien dit noodzakelijk is en passend is voor hun werk.
Uw Persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens worden versleuteld opgeslagen en overgebracht via ons bedrijfsnetwerk en wij gebruiken SSL-certificaten om de identiteit van het apparaat van de aanvrager van de gegevens te verifiëren, en ook alle formulieren via welke u uw Persoonsgegevens indient, zijn met SSL beveiligd. 
Boost Group implementeert verschillende mechanismen om ongeoorloofde toegang tot onze diensten en portals te voorkomen. Gebruikersaccounts zijn beveiligd met wachtwoorden. U moet een veilig wachtwoord kiezen en de vertrouwelijkheid ervan verzekeren om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Bewaring van gegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk is of in overeenstemming is met met het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Daarna verwijderen wij uw Persoonsgegevens. Indien wij uw Persoonsgegevens opslaan op basis van een contractuele relatie met u, zal dit opgeslagen blijven voor ten minste de duur van de contractuele relatie en op meest voor de duur van de verjaringstermijnen waarbinnen vorderingen kunnen worden ingesteld door of tegen ons, of voor de duur van wettelijke of contractuele bewaarplichten, zoals archivering doeleinden, fiscale of fiscale  voorschriften.

Boost Group kan verwijderen of inactief te maken dergelijke gebruiker-accounts die inactief blijven (dat wil zeggen niet toegang) voor een langere periode. 
 

Rechtsgrondslag

 Wij verwerken Persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • voor de uitvoering van een contract; 
 • voor legitieme belangen. Dit omvat bijvoorbeeld het belang van klantenzorg en communicatie met klanten buiten een contract om; bij marketingactiviteiten; bij het onze klanten en andere mensen beter te leren kennen ; bij het verbeteren van producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe; bij de bestrijding van fraude en het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten; in de bescherming van klanten, werknemers en andere  personen en gegevens, geheimen en activa van de Boots Group; bij het waarborgen van de IT-beveiliging, met name in verband met het gebruik van websites, apps en andere IT-infrastructuur; bij het waarborgen en organiseren van zaken activiteiten, met inbegrip van de exploitatie en verdere ontwikkeling van websites en andere systemen; in bedrijfsmanagement en  ontwikkeling; bij de koop of verkoop van vennootschappen, delen van bedrijven en andere activa; en bij de handhaving of verdediging van rechtsvorderingen; 
 • op basis van een toestemming, wanneer die toestemming afzonderlijk werd verkregen; en
 • voor de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. 
 

Uw rechten 

U hebt het recht om te allen tijde uw privacyrechten uit te oefenen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en om informatie te vragen over de vraag of, hoe en welke Persoonsgegevens over u door ons zijn verwerkt en om een kopie te ontvangen. U kunt er ook voor zorgen dat uw Persoonsgegevens corrigeert, blokkeert of verwijdert. Behoudens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming , kunt u ook  onze verwerking van uw gegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 
U kunt er ook voor kiezen uw toestemming in te trekken. Wij wijzen u erop dat zelfs nadat u hebt gekozen om uw toestemming in te trekken, wij uw Persoonsgegevens kunnen blijven verwerken voor zover 
voor zover vereist of toegestaan door de wet.
 
Wij behouden ons het recht voor om hierover met u te corresponderen en te verzoeken om een passend bewijs van uw identiteit waar nodig om ongeoorloofde toegang door een andere persoon te voorkomen.
 
Wij wijzen u erop dat wij verplicht kunnen zijn uw Persoonsgegevens gedeeltelijk te bewaren, zelfs na een verzoek tot blokkering of annulering onder de voorwaarden van onze wettelijke of contractuele bewaarplichten  (zoals voor garantie, boekhouding en/of belastingdoeleinden) en in dergelijke zal uw Persoonsgegevens alleen afschermen voor zover dat noodzakelijk is voor dit doel. Bovendien kan de annulering van uw  persoonsgegevens tot gevolg hebben dat u niet langer in staat bent de door u geregistreerde diensten te verwerven of te gebruiken. Onder bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u  het recht om van ons te eisen dat wij u, of een door u aangewezen derde partij, uw Persoonsgegevens in een algemeen gebruikt formaat verstrekken.
 
Bovendien hebt u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de gegevensverwerking op . U kunt dit doen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont  of op de plaats van de vermeende inbreuk op de gegevens. 
 

Contactpersoon

Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, informatie wenst of toegang wilt
over uw Persoonsgegevens of wilt u dat uw Persoonsgegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd?
neem dan contact met ons op via e-mail (zie hieronder). De contactgegevens voor uw vragen over gegevensbescherming zijn 

Voor Zwitserland: 

Boost Services AG
c/o Enterprise Security Officer
Hinterbergstrasse 20
CH-6312 Steinhausen
Zwitserland
+41 58 201 97 99

 

Voor Europa:

Boost Services BV
c/o Ondernemingsveiligheidsfunctionaris
Klompenmaker 2
NL-5253 RH Nieuwkuijk
Nederland
+31 114 381 600


dataprivacy@boostgroup.eu

Wijzigingen
De Boost Group behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid bij te werken op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving.


Cookiebeleid